Contrucció de piscines

Serveis > Construcció de piscines

Construcció de piscines obra

Especialistes en la construcció de piscines d’obra adaptades a les necessitats de cada client: dimensions, formes, integració amb l’entorn, equipament, extres, preu, etc.
 
Oferim un servei d’assessorament integral abans, durant i després del procés de construcció perquè el resultat final sigui el desitjat. A més, únicament treballem amb primeres marques per garantir un producte final amb la màxima qualitat.
 
Construcció de Piscines d'Obra Construcció de Piscines d'Obra
Construcció de Piscines d'Obra - Gunitat Construcció de Piscines d'Obra - Gunitat
Construcció de Piscines d'Obra - Accessoris PVC Construcció de Piscines d'Obra - Accessoris PVC
Construcció de Piscines d'Obra - Escala Construcció de Piscines d'Obra - Escala
Construcció de Piscines d'Obra - Pavimentació Terrassa Construcció de Piscines d'Obra - Pavimentació Terrassa
Construcció de Piscines d'Obra - Coronació Construcció de Piscines d'Obra - Coronació
 

Piscines de fibra

Treballem amb piscines de fibra de la marca Visma per les següents raons:

 • 20 anys de garantia
 • Materials de màxima qualitat (antidecoloració)
 • Acabat de Gelcoat
 • Amplia gamma de colors i formes
 • Preu inferior, mateixa qualitat i menor temps de construcció respecte les piscines d’obra

 

També oferim un assessorament personalitzat als nostres clients sense cap tipus de compromís.

Piscines de fibra Piscines de fibra
Piscines de fibra - Excavació Piscines de fibra - Excavació
Piscines de fibra - Descàrrega Piscines de fibra - Descàrrega
Piscines de fibra - Col·locació Piscines de fibra - Col·locació
Piscines de fibra - Coronament Piscines de fibra - Coronament
Piscines de fibra - Filtració Piscines de fibra - Filtració
 

Rehabilitació de piscines

Experts en rehabilitació de piscines. Les feines més comuns perquè la seva piscina quedi com nova són:

 • Revestiments del vas amb làmina armada (PVC)
 • Noves vorades i juntes
 • Instal·lacions de nous sistemes i equipaments (automatismes piscina)
 • Reparació i substitució de filtres i bombes
 • Fuites de piscina
 • Canvis de sorra (Silex)
 • Redissenyar locals tècnics
 • Convertir a piscina de gresite les de piscines de fibra o liner/PVC
Rehabilitació de Pisicnes - Impermeabilització Rehabilitació de Pisicnes - Impermeabilització
Rehabilitació de Piscines - Fuites Rehabilitació de Piscines - Fuites
Rehabilitació de Piscines - Reparació Bombes Rehabilitació de Piscines - Reparació Bombes
Rehabilitació de Piscines - Fuites Tubs Rehabilitació de Piscines - Fuites Tubs
Rehabilitació de Piscines - Automatismes Rehabilitació de Piscines - Automatismes
Rehabilitació de Piscines - Canyeries Rehabilitació de Piscines - Canyeries
 
Informació legal
x

Empresa: Grupo Aquos SL

NIF: B67520981

Adreça: Barri Mas Fabrera sn “El Turó”

Telèfon: 93 675 17 03

Correu electrònic: info@aiguaconfort.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Política de privacitat

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, bàsicament la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (“Reglament”), AIGUA CONFORT PISCINES, amb domicili social al Barri Mas Fabrera sn “El Turó” (“AIGUA CONFORT PISCINES”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què AIGUA CONFORT PISCINES accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web http://www.aiguaconfort.com/ (“Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat d’Eloi Font Manté amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació i/o contractació dels serveis oferts per mitjà del Web.

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, AIGUA CONFORT PISCINES obtindrà, amb caràcter previ, el consentiment de vostè de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent, que serà revocable en qualsevol moment.

Serà necessari que vostè empleni els camps marcats amb un asterisc (*). El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que AIGUA CONFORT PISCINES no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, AIGUA CONFORT PISCINES quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi i efecte que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. AIGUA CONFORT PISCINES es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

El servidor on AIGUA CONFORT PISCINES té allotjat el Web podrà utilitzar galetes (cookies) i altres tecnologies d’Internet amb l’exclusiva finalitat d’administrar els programes del Web i de correu electrònic, facilitar-ne la navegació i precarregar-ne les preferències. Les galetes (cookies) constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari recurrent i de personalitzar-ne l'ús i facilitar una navegació més ràpida. Les galetes (cookies) es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini. També podem utilitzar galetes (cookies) de sessió, que únicament tenen validesa el temps que duri una sessió activa en el Web.

Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o refusar per defecte totes les galetes (cookies) o per a rebre un avís en pantalla de la recepció de cada galeta (cookie) i decidir en aquell moment la seva implantació o no-implantació en el seu disc dur. Els procediments per al bloqueig i eliminació de les galetes (cookies) poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, així que li preguem tingui en compte les instruccions facilitades pel fabricant del navegador d’Internet. En el supòsit que desitgi refusar la utilització de galetes (cookies), podrà continuar navegant pel Web, però pot tenir limitat l’ús d’algunes de les prestacions.


Mesures de seguretat

Li informem que AIGUA CONFORT PISCINES té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.


Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de AIGUA CONFORT PISCINES que consta detallat a l’apartat “Protecció de dades personals”, en els termes establerts a la LOPD, el Reglament i resta de normativa de desenvolupament. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, AIGUA CONFORT PISCINES li ofereix la possibilitat d’exercir els drets referits anteriorment a través del correu electrònic: info@aiguaconfort.com.

Aigua Confort in English

If you prefer to be attended in English, please send us an email with your contact details to the following address:

Aigua Confort в России

При желании мы можем обслужить Вас на русском языке Для этого следует отправить электронное сообщение с Вашими данными по адресу

Aigua Confort auf Deutch

Wenn Sie wolle,n können wir uns auf Deutsch unterhalten, senden Sie uns bitte ein Email an folgende Adresse:

Aigua Confort en français

Si vous désirez communiquer en français, envoyez-nous un email avec vos coordonnées à l'adresse suivante:

Aigua Confort中文

我们会说中文。请将您的联络方式发送到以下网址,我们将尽快与您联络,谢谢